Primăria Comunei
Peciu Nou

Județul Timiș

Anunt public privind proiectele ce urmeaza a fi supuse spre analiza, avizare si adoptare de catreConsiliul Local Peciu Nou


Primăria COMUNEI PECIU NOU aduce la cunoștință publică proiectele de hotărâri privind aprobarea unor documentații de urbanism, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Local al COMUNEI PECIU NOU:


PLAN URBANISTIC ZONAL – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE – Extravilan Peciu Nou, parcela A 1141 / 2, teren inscris in CF nr.: 400543 Peciu Nou, in suprafata de 50 000mp
Proiectant: S.C. MELVIN S.R.L. TIMISOARA
Proiect nr.: U – 120 / 2009


Informatiile privind proiectul propus sunt afisate la sediul primariei comunei Peciu Nou, localitatea Peciu Nou, nr. 189, si pot fi consultate in zilele:
– luni intre orele 800– 1600
-marti intre orele 800– 1600
-miercuri intre orele 800– 2000
-joi intre orele 800– 1600
– vineri intre orele 800– 1400
Propunerile, sugestiile si opiniile publicului se primesc in scris zilnic la sediul primariei.