Comuna Gurahont
  Prima  pagina |    Carte de    oaspeti |    Linkuri     utile  |    Taxe si  impozite  |    Achizitii    Publice  |    Transparenta    decizionala  |    Transparenta veniturilor                 salariale             |    Monitorul      Oficial  |    Informatii Covid-19
Administratia publica
Primaria
Alegerile pentru autoritatile Administratiei Publice locale din anul 2020
Consiliul Local
Dispozitiile Primarului
Regulamentul Consiliului Local
Comisiile de specialitate ale C L
Proiecte de Hotarâre
Hotarâri ale Consiliului Local
Arhiva Hotărâri ale Consiliului Local
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Legislaţie
Procese verbale ale sedintelor de consiliu
Buget
Stadiul de rezolvare a cererilor
Anunturi de interes public
Proiect CONURBANT
ASISTENTA SOCIALA
COMPARTIMENT URBANISM

Prezentare
Prezentare generală
Date istorice
Poziţie geografică, localizare
Relief
Climă
Învăţământ
Sănătate
Informaţii social-culturale
Informaţii economice

Informatii turistice
Prezentare turistică
Hărţi
Locuri de cazare


Prezentarea Comunei Peciu Nou

Comuna Peciu Nou este situată în câmpia de divagare Timiş-Bega, la 25 Km SV de Timişoara.  
Teritoriul comunei a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri. În perioada statului dac şi a stăpânirii romane se înfiinţează aici o colonie romană sub numele VIBECH. Popularea acestei zone continuă şi după sec. III, în perioada migraţiei popoarelor Peciu Nou va cădea sub dominaţie maghiară, apărând într-un document din sec XIV  cu numele VEYBECH.

 

Între anii 1401-1406 localitatea este domeniu regal cu statut urban, sub denumirea de OPIDUM REGYS VYEBECH, iar în secolul XVI revine la denumirea de VZBECH. Tot în secolul XVI denumirea localităţii apare în documente cu ocazia războiului ţărănesc condus de Gheorghe Doja, care va da o luptă în această zonă cu voievodul Transilvaniei, Ion Zapolia.

În 1526 Ungaria devine paşalâc, Transilvania principat autonom, după această perioadă sultanul colonizează în Banat mulţi sârbi, iar denumirea localităţii este schimbată de la VIBECH la PECIUI, iar în sec. XVII - PECIUIU.

Din 1685, Banatul, deci şi localitatea trece sub stăpânire habsburgică, urmând o perioadă zbucimată cu multe războaie. Habsburgii transformă  Banatul în domeniu  imperial condus de o administraţie militară, în frunte cu un guvernator. 

Între 1717-1722, habsburgii aduc în localitate colonişti germani, aceştia se stabilesc în perimetrul comunei, denumirea localităţii apare în 1743 UYPEZ. Populaţia colonizată este de şvabi, aduşi din KOLN şi MAINZ.

Comuna Peciu Nou va fi afectată de numeroase războaie ruso-austro-turce, desfăşurate în tot secolul al XVIII -lea şi începutul secolului al XIX- lea, precum şi de revoluţiile de la 1848 şi 1849, existând chiar şi participanţi direcţi la revoluţia din Transilvania.

A urmat o perioadă de dezvoltare economică a comunei, întreruptă de primul război mondial. În primul război mondial, cetăţeni din comuna Peciu Nou au luptat alături de armata austro-ungară, existând 88 de victime.


Localităţile aparţinătoare comunei sunt Peciu Nou, Dimiaş şi Sînmărtinul Sîrbesc.

Populaţia comunei  este de 5120 locuitori, iar suprafaţa de 13525 ha.

Activităţile principale în Peciu Nou: agricultură, industria lemnului, confecţii şi confecţii metalice.


Peciu Nou; Str. Principala nr. 189; tel. +40 256 414500; fax. +40 256 414826;