Primăria Comunei
Peciu Nou

Județul Timiș

Anunt publicare Proiect de Hotarare nr.76 din 15.05.2019

Proiect de Hotarare nr.76 din 15.05.2019

Proiect de hotarare nr.34 din 15.03.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor in baza Legii 15/2003

Proiect de hotarare nr.42 din 26.03.2019 privind aprobarea valorilor pe metru patrat la cladiri si alte construcrtii

Raport privind starea economica a comunei Peciu Nou

Raport de activitate administrator public 2018

Raport de evaluare a implementarii legii nr.544/2001 in anul 2018

Raport de evaluare LG.52/2003 pentru anul 2018

Propunere Buget 2019

Proiect de Hotarare NR.41 din 25 martie 2019

Proiect de Hotarare NR.61 din 25 aprilie 2019

Proiect de Hotarare NR.84 din 10 iunie 2019

Proiect de hotarare nr. 112 din 2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si planul de actiuni 2019, asistenta sociala

Anexa nr.1 la P-HCL 112 din 2019

Proiect de horarare nr. 117 din 26.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei de Siguranta Circulatiei din cadrul Primarieie comunei Peciu Nou

Proiect de hoatarare nr. 116 din 22.08.2019 privind aprobarea proeictului modelului de steag al comunei Peciu Nou

Anunt proiect de hotarare nr. 133 din 01.10.2019 privind acordarea sprijinului financiar cultelor religioase recunoscute din Romania

Proiect Hotarare Biserici

Proiect Hotarare 160/08.11.2019

Proiect de hotarare nr. 150 din21.10.2019 privind aprobarea Regulamentului salii de sport din Peciu Nou

Proiect de hotarare nr. .161 din 05.11.2019 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

Proiect Hotarare nr.10574 / 21.10.2019

Proiect Hotarare nr.10643 / 05.11.2019

Proiect de hotarare nr. 177 din 10.12.2019 – aprobarea valarii serciciului de iluminat public

Proiect de hotarare nr. 178 din 10.12.2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului de iluminat public al comunei Peciu Nou

Proiect de hotarare nr. 179 din 10.12.2019 privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public al comunei Peciu Nou

Proiect de hotarare nr. 180 din 10.12.2019 privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Peciu Nou