Primăria Comunei
Peciu Nou

Județul Timiș

Alegerile pentru autoritatile Administratiei Publice locale din anul 2020